Warning: Undefined array key "read_more" in /home/platne/serwer69131/public_html/bipro.pl/wp-content/themes/gridiculous-pro/functions.php on line 1018

Biuro Inżyniersko-Projektowe BIPRO jest firmą prywatną, która powstała w 2000 roku. 

BIPRO jako biuro inżyniersko-projektowe oferuje usługi w zakresie:
– doradztwa i prac studialnych w inżynierii i ochronie środowiska,
– projektowania sieci i obiektów w gospodarce wodno-ściekowej.
Wykonujemy kompleksową dokumentację projektową (programy ogólne, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze, operaty wodnoprawne) oraz prowadzimy sprawy formalno-prawne w imieniu Inwestora związane z realizacją:
– sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami gospodarki ściekowej,
– sieci wodociągowych wraz z obiektami wodociągowymi,
– sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania ścieków,
– oczyszczalni ścieków komunalnych.

W ramach wykonywanych projektów wykonujemy i koordynujemy opracowywanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

adres do korespondencji:
BIPRO Ireneusz Sowa
ul.Chrobrego 36A pok.208 | 80-423 Gdańsk
bipro@bipro.pl

NIP 7441074379 | REGON 510923738