Realizacja celów

Stowarzyszenie „Biznes Przyjazny Rodzinie” planuje realizację wyznaczonych celów m.in. poprzez:

– organizowanie kursów, szkoleń i konferencji m.in. w zakresie kompetencji miękkich i bieżących zmian prawnych dla przedsiębiorców,

– publikowanie artykułów, opracowań, książek związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia,

– organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, turystycznych, rozwojowych,

– promowanie wdrażania w przedsiębiorstwach koncepcji CSR,

– prowadzenie kampanii społecznych w tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia.